Úradná správa zo dňa 19. 10. 2021 (ÚS/5/21-22)

 

HC Petržalka 2010 – DK ZsZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (odmietnutie družstva pokračovať v hre podľa čl. 36 bodu 36.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase ligy prípraviek P3 Západ č. 13035 HK 18 Karpatský Sokol vs. HC Petržalka 2010 zo dňa 17.10.2021 v čase zápasu cca 5:00. Zaslanie stanoviska DK ZsZĽH určuje do 21.10.2021 12.00 hod. DK ZsZĽH veci prideľuje číslo PL/05/21-22.

 

Úradná správa zo dňa 14. 10. 2021 (ÚS/4/21-22)

 

KAZDA Timothy (HK DUKLA Trenčín) – DK ZsZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa - urážky súpera - pľuvanie podľa čl. 6 bodu 6.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. liga starších žiakov 8.ročník č.8078 HK Trnava vs. HK DUKLA Trenčín zo dňa 09.10.2021 v čase zápasu 11:11. Zaslanie stanoviska DK ZsZĽH určuje do 15.10.2021 18.00 hod. DK ZsZĽH veci prideľuje číslo PL/04/21-22.

Úradná správa zo dňa 04. 10. 2021 (ÚS/3/21-22)

 

ZÁHORSKÝ Adam (SLOVAN Bratislava - mládež) – DK ZsZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa - urážky súpera podľa čl. 6 bodu 6.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. liga starších žiakov 7.ročník č.7006 HOBA Bratislava vs. SLOVAN Bratislava- mládež zo dňa 02.10.2021 v čase zápasu 26:00. Zaslanie stanoviska DK ZsZĽH určuje do 07.10.2021 12.00 hod. DK ZsZĽH veci prideľuje číslo PL/03/21-22.

 

Úradná správa zo dňa 14. 9. 2021 (ÚS/2/21-22)


STOPA Martin (HC Zlaté Moravce) – DK ZsZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo
spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 bodu 24.1 II. oddielu osobitnej časti
Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. liga starších žiakov 8.ročník
č. 8058 HC Topoľčany vs. HC Zlaté Moravce zo dňa 11.09.2021 v čase zápasu 50:00. Zaslanie
stanoviska DK ZsZĽH určuje do 18.09.2021 12.00 hod. DK ZsZĽH veci prideľuje číslo PL/02/21-
22.

Úradná správa zo dňa 27. 01. 2020 (ÚS/2/19-20)


HC Petržalka 2010 - Bratislava - DK ZsZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo
spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a
smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl.
22 bodu 22.1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH),
ku ktorému malo dôjsť nezabezpečením zdravotnej služby v zápase 1. ligy starších žiakov 8.
ročník č. 8196 HC Petržalka 2010 - Bratislava vs HK Levice zo dňa 25. 01. 2020. Zaslanie
stanoviska DK ZsZĽH určuje do 28. 01. 2020 24.00 hod. DK ZsZĽH veci prideľuje
číslo PL/2/19-20.

Úradná správa zo dňa 16.12.2019 (ÚS/1/19-20)

 

VOLOVÁR Matúš (HOBA Bratislava) – DK ZsZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pästný súboj/brankár podľa čl. 29a bodu 29a.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. liga starších žiakov 7.ročník č. 7180 HOBA Bratislava vs. HC Topoľčany zo dňa 14.12.2019 v čase zápasu 59:37. Zaslanie stanoviska DK ZsZĽH určuje do 18.12.2019 12.00 hod. DK ZsZĽH veci prideľuje číslo PL/01/19-20.

 

Vyhľadávanie

© ZsZĽH 2014 Všetky práva vyhradené.