Úradná správa zo dňa 27. 01. 2020 (ÚS/2/19-20)


HC Petržalka 2010 - Bratislava - DK ZsZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo
spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a
smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl.
22 bodu 22.1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH),
ku ktorému malo dôjsť nezabezpečením zdravotnej služby v zápase 1. ligy starších žiakov 8.
ročník č. 8196 HC Petržalka 2010 - Bratislava vs HK Levice zo dňa 25. 01. 2020. Zaslanie
stanoviska DK ZsZĽH určuje do 28. 01. 2020 24.00 hod. DK ZsZĽH veci prideľuje
číslo PL/2/19-20.

Úradná správa zo dňa 16.12.2019 (ÚS/1/19-20)

 

VOLOVÁR Matúš (HOBA Bratislava) – DK ZsZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pästný súboj/brankár podľa čl. 29a bodu 29a.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. liga starších žiakov 7.ročník č. 7180 HOBA Bratislava vs. HC Topoľčany zo dňa 14.12.2019 v čase zápasu 59:37. Zaslanie stanoviska DK ZsZĽH určuje do 18.12.2019 12.00 hod. DK ZsZĽH veci prideľuje číslo PL/01/19-20.

 

Vyhľadávanie

© ZsZĽH 2014 Všetky práva vyhradené.