Rozhodovanie ľadového hokeja - blíži sa školenie

 
    Funkcia rozhodcu v každom športe a v ľadovom hokeji obzvlášť, je veľmi náročnou, komplexnou úlohou, ktorá si vyžaduje vyspelú ľudskú individualitu, schopnú rýchlo, správne a s chladnou hlavou sa rozhodovať a na základe toho reagovať na situácie vznikajúce dynamicky, vo veľkej miere nepredvídateľne a vo veľmi rýchlom slede na ľadovej ploche.
    To všetko musí daný jedinec zvládnuť v plnom fyzickom zaťažení a často zároveň aj vo veľmi emočne exponovaných situáciách. Stať sa dobrým úspešným rozhodcom si okrem elementárneho zmyslu pre fair play vyžaduje komplex zručností, vhodných povahových vlastností, neustáleho teoretického vzdelávania, náročnej fyzickej prípravy a množstva reálnych skúseností zo samotnej praxe. Postupným zdokonaľovaním všetkých spomínaných oblastí vzniká u rozhodcu rutina, skúsenosť, dôveryhodnosť v prostredí samotného zápasu. Pod dobrým systematickým vedením, je možné zo správne interne aj externe motivovaného nováčika vychovať rozhodcu pripraveného na úroveň seniorskeho extraligového hokeja v priebehu 3 až 5 rokov. Výrazne talentovaní jedinci schopní dynamického rastu sa s prihliadnutím na faktor vhodného veku môžu za toto obdobie prepracovať až na medzinárodnú úroveň.
    V začiatkoch svojej kariéry sa rozhodca musí naučiť množstvo vecí. Základným predpokladom je zmysel pre zodpovednosť, dobrá fyzická, kondičná pripravenosť a korčuliarske schopnosti. Musí si osvojiť, naučiť sa a v reálnom čase aj aplikovať pravidlá ľadového hokeja. Musí sa naučiť mať pod kontrolou vlastné emócie, aby bol schopný “ustáť” emócie všetkých ostatných zúčastených v aréne počas zápasu a s chladnou hlavou správne reagovať. Mal by byť trochu psychológom, s dobrou komunikáciu, trochu pedagógom, trochu sudcom, trochu policajtom a trochu aj "bachárom" a popri tom všetkom v prvom rade človekom. Slušne a profesionálne sa správajúcim. Pri jednoduchom súčte tu spomenutého a to sme vôbec nešli do detailov, ktoré sú pod základnými pojmami skryté, je na prvý pohľad aj laikovi jasné, že stať sa dobrým a úspešným rozhodcom, nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou. Naša hokejová rodina si to však uvedomuje a pracujeme na tom, aby celé naše prostredie a všetky jeho články spolupracovali a vytvárali si tak jeden pre druhého priestor na čo najlepší rast.
 
    Našiel/našla si sa tam niekde a trúfaš si to skúsiť, spoznať nový "rozmer" hokeja, nových ľudí a možno za niekoľko rokov reprezentovať seba a Slovensko na turnajoch po celom svete? Seminár rozhodcov pre západné Slovensko sa uskutoční v Piešťanoch, 19.-20. augusta 2023. Kontaktuj nás na zapadszlh@gmail.com alebo na 0903 793 443.
 
mN, ZsZĽH

Nadstavby žiackych súťaží 2022/23

 
Pokračovanie žiackych súťaží ZsZĽH najdete tu:
 
 
Pokračovanie súťaže HP5 :
 
Zápasy budú postupne zverejňované aj na webe hockeyslovakia.sk.
 
 
 
mN, ZsZĽH

Súťaže ZsZĽH 2022/23 a ich formáty

 
Súťaže žiakov a prípraviek v regióne západ sa nám už všetky pomaličky rozbehli alebo rozbiehajú.
 
V nasledujúcom dokumente sme pre vás stručne zhrnuli formáty a spôsob hry jednotlivých súťaží:
 
 
Systém turnajov HP4 zostal nezmenený oproti minulej sezóne a tejto kategórii sa venujeme v samostatnom článku vedľa.
 
Rozpis zápasov jednotlivých častí súťaží, ktoré sú už známe, nájdete na oficiálnej stránke www.hockeyslovakia.sk v sekcii Súťaže a štatistiky.
 
 

Kongres ZsZĽH 2022

  

V stredu 29. júna 2022 sa v Piešťanoch v horúcom letnom počasí v Bowling centre Victoria uskutočnil ďalší výročný kongres ZsZĽH, opäť po štyroch rokoch s prívlastkom volebný. ZsZĽH ním naštartoval šieste volebné obdobie, ktoré sa začali datovať od vzniku združenia v roku 2001, kedy ho založil náš bývalý prezident Jozef Gubala so svojimi spolupracovníkmi. V roku 2013 ho vo funkcii vystriedal Milan Novák, súčasný prezident ZsZĽH, ktorého delegáti Kongresu znovupotvrdili a na tomto poste bude pokračovať aj v ďalšom volebnom období do roku 2026. Spolu s ním potvrdili delegáti vo funkcii aj kontrolóra ZsZĽH Jaroslava Vrábla. Exekutívu zväzu budú tvoriť novozvolení členovia Výkonného výboru Peter Lokšík, Marián Valentovič, Dávid Hrdlička a Miloš Paulovič.  Na kongrese za zúčastnilo 22 z celkových 26 možných delegátov. Milan Novák v úvode zhodnotil uplynulé náročné pandemické sezóny, za ich absolvovanie VV ocenil všetky kluby Cenou prezidenta ZsZĽH. Za sezónu 2021/22 spoločne s predsedom Súťažnej komisie ZsZĽH Martinom Krajčíkom odmenili najlepšie kolektívy a individuality v Lige starších žiakov. Prezident ZsZĽH ocenil aj vzácneho hosťa Kongresu, bývalého dlhoročného sekretára VV ZsZĽH, Petra Učna, ktorý si z jeho rúk prebral Zlatú plaketu ZsZĽH. Následne prebehli všetky potrebné kongresové formality, boli podané správy za uplynulé volebné obdobie a aj samotné voľby, v ktorých kluby rozhodli o zložení regionálnej exekutívy v blízkej budúcnosti. "Kluby spolu so zväzmi majú za sebou veľmi náročné sezóny, v ktorých čelili mnohým neočakávateľným problémom. Pevne verím, že pandemické nepríjemnosti už nikdy nenaberú podobné, pre náš mládežnícky šport až likvidačné parametre aj keď pre kluby, prevádzkovaťeľov zimných štadiónov a v neposlednom rade aj pre rodičov našich budúcich reprezentantov už vykúkajú spoza rohu ďalší strašiaci v podobe zvýšených cien takpovediac všetkého. Verím, že sa nám podarí toto náročné obdobie spoločne aj so štátnymi inštitúciami, samosprávami a našim materským SZĽH úspešne preklenúť. My ako novozvolené vedenie regiónu západ si veľmi vážime jednohlasnú dôveru klubov. Ďakujeme za ňu a budeme sa snažiť byť pri všetkom v rámci našich kompetencií, v súčinnosti so SZĽH čo najviac nápomocní.", zhodnotil po skončení kongresu ZsZĽH jeho staronový prezident Milan Novák.

 

ZsZĽH, 30.6.2022

Reštart súťaží žiakov a prípraviek - 15. január 2022

 
 
 
V zmysle aktuálne schválených opatrení sa nám podarilo operatívne zareagovať a v sobotu 15. januára 2022 opätovne spúšťame v upravenom formáte všetky súťaže ZsZĽH. Súťaže budú prebiehať v režime OTP. Plány jednotlivých súťaží sú postupne doplňované a nájdete ich na webe www.hockeyslovakia.sk.
 
Pevne veríme, že situácia bude aj naďalej pre nás priaznivá a budeme prinášať až do konca sezóny len dobré správy.
 
 
mN. ZsZĽH
 

Vyžrebovanie žiakov ZÁPAD 2021/22, základná časť + turnaje ml. žiakov

 
 
Všetky stretnutia starších žiakov do 20.11.2021 - koniec základných častí 8. a 7. HT -  sú zverejnené na webe www.hockeyslovakia.sk.
 
 
Stretnutia mladších žiakov sú zverejnené do 6.11.2021. Nasledujúcu sobotu 13.11. sa odohrajú turnaje v kategórii 6. HT ( piataci budú mať voľno) a ďalšiu sobotu 20.11. si to vymenia, turnaje budú mať 5.HT a šiestaci majú voľno. Zápasy jednotlivých turnajov sú zverejnené v programoch príslušných súťaží.
 
 
20.11.2021   5. HT
Slovakia Talents (ZŠ Lamač), Trnava, Hamuliakovo
Skalica, Nové Mesto n/V., Levice, Piešťany
Slovan, Senica, Trenčín
Pezinok, Topoľčany, HOBA
Nitra, Ružinov, Partizánske    .... sa neuskutoční
 
V prípade, že vývoj Covid semaforu nám  vytvorí nejaké prekážky smerom k týmto turnajom, operatívne urobíme nevyhnutné zmeny.
 
V sobotu 27.11.2021 budú mať všetky ročníky žiakov 5-8 vo svojich oficiálnych rozpisoch voľno, je tu zároveň priestor na dohrávky niektorých odložených stretnutí..
 
Súťaže žiakov budú pokračovať v sobotu 4.12.2021, pričom program bude zverejnený medzi 25. až 27.11.2021. Starší žiaci sa preklopia do nadstavbových častí o Poháre Jozefa Gubalu (TOP 6 ) resp. Vlastimila Chvojku a mladší žiaci budú pokračovať v zápasoch vo svojich skupinách (modrá a biela), ktoré sa budú striedať s turnajmi, kde sa súperi budú aj miešať medzi skupinami. Ich ďalší program bude v rámci možností zosúladený s rozpismi nadstavbových častí súťaží starších žiakov. Všetky žiacke ročníky budú hrať súťaže až do polovice apríla.
 
Na doplnkové turnaje U15 príp. U14 sú vyčlenené nedele v reprezentačných prestávkach - 14.11.2021, 19.12.2021 a 13.2.2022  - samozrejme ak to epidemiologická situácia bude umožňovať. Novembrový termín 14.11.2021 bol zrušený vzhľadom na nepriaznivú epidemiologockú situáciu.
 
 
mN, ZsZĽH

MOVEMBER - Muži proti rakovine

 

Mesiac november je celosvetovo známy aj tým, že počas neho každoročne prebieha charitatívna akcia pod názvom MOVEMBER (MOustache+noVEMBER), zameraná na boj proti rakovine prostaty a semenníkov a všeobecne na zlepšenie zdravia mužov. Muži si nechávajú počas celého mesiaca narásť fúzy, čím upriamujú pozornosť na túto globálnu akciu a v neposlednom rade samozrejme prebieha zbierka peňazí, ktoré Nadácia Movember následne investuje do prevencie a boja proti vážnym mužským ochoreniam. Táto charitatívna aktivita sa teší mimoriadnej popularite medzi športovcami, hokejistov nevynímajúc. Nezvyčajne fúzaté tváre hráčov vídame v novembri v NHL ale vďaka aktivitám SIHPA, Tipsport ligy a SZĽH aj v našej najvyššej súťaži a aj v sídle našej hokejovej federácie.

ZsZĽH a hokejoví rozhodcovia už šiesty rok aktívne participujú na tejto akcii a svojim fúzatým vzhľadom a finančnými príspevkami podporujú mužské zdravie.

V prípade, že by ste sa tiež chceli k našej aktivite pripojiť a podporiť tak boj za zdravie mužov, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej sumy na tomto linku:

cz.movember.com/donate/payment/member_id/10011833

Všetky darované peniažky putujú priamo Nadácii Movember.

 

Viac informácií o MOVEMBRI môžete získať aj na týchto adresách:

cz.movember.com/?home

alebo

movemberslovakia.wordpress.com/

 

Let's Mo !

 mN, ZsZĽH

HRA TELOM V ĽADOVOM HOKEJI

 

Metodické oddelenie SZĽH pripravilo dôležité informácie pre hokejovú obec, týkajúce sa hry telom v ľadovom hokeji.

Jej význam, formy nácviku a ďalšie dôležité informácie si nenechajte ujsť a navštívte stránku SZĽH.

 

www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/hra-telom-hokejova-terminologia-a-zaklady-nacviku

Vitajte na stránkach ZsZĽH

Vítame Vás na našich stránkach.

Naše stránky chcú slúžiť ku zlepšeniu informovanosti o mládežníckych hokejových súťažiach v západoslovenskom regióne pre hráčov, funkcionárov družstiev a klubov, rozhodcov a v neposlednom rade aj rodičov mladých športovcov. Našim cieĺom je taktiež prispievať aj ku zvyšovaniu úrovne povedomia všetkých spomenutých o predpisoch, športových reguláciách a pravidlách ľadového hokeja, ktorými sa tieto súťaže riadia.

Napíšte nám ...

Napíšte nám, čo by ste na našich stránkach radi našli. O aké informácie by sme vás mohli obohatiť? Naše stránky sa budú postupne rozrastať a profesionalizovať, preto radi privítame aj vaše nápady a spätnú väzbu. Ďakujeme.

Kontaktujte nás

     Poď naštartovať svoju

                kariéru

                   ako

      ROZHODCA ĽADOVÉHO

                  HOKEJA

 

        Neváhaj a kontaktuj nás ...

           zapadszlh@gmail.com

               0903 793 443

Vyhľadávanie

© ZsZĽH 2014 Všetky práva vyhradené.