Prípravka HP4. a HP3. - 4. a 3.ročník - minihokej (2018/2019)

Veková kategória: 4.ročník -  hráči narodení od 1.9.2008 do 31.8.2009 ( príp. hráči navštevujúci 4.ročník šk. dochádzky bez prepadnutia, príp. hráči navštevujúci 3.ročník šk. dochádzky s platným ostaršením)

                           3.ročník -  hráči narodení od 1.9.2009 do 31.8.2010 ( príp. hráči navštevujúci 3.ročník šk. dochádzky bez prepadnutia, príp. hráči navštevujúci 2.ročník šk. dochádzky s platným ostaršením)

Družstvá hrajú výlučne minihokej, turnajovým spôsobom, ak SZĽH nenariadi inak. Turnaje sa riadia smernicou pre minihokej:

... v príprave

Účastníci:

 1. HK Nové Zámky
 2. MMHK Nitra - modrí
 3. MMHK Nitra - bieli (len HP4)
 4. HOBA Bratislava
 5. HK Piešťanskí Havrani
 6. HK Iskra Partizánske
 7. MHKM Skalica
 8. HK Trnava
 9. HK Levice
 10. HC Slovan Bratislava - bieli
 11. HC Slovan Bratislava - modrí (len HP4)
 12. HC Topoľčany
 13. HK Ružinov 99 Bratislava
 14. HK Dukla Trenčín
 15. HK Nové Mesto nad Váhom
 16. HO Hamuliakovo
 17. HK 91 Senica
 18. HKL Bratislava (len HP4)
 19. HC Zlaté Moravce (len HP4)

 

Plánované turnaje 2017/2018:

4.ročník:

24.9.2017   HOBA Bratislava - Dúbravka, 10.00 hod.      účastn.  HBA, SBA-bieli, RBA, NIT-modrí

1.10.2017   PIEŠŤANY,  11.00-16.30 hod.                         účastn.  PIE, NZA, SKA, TRE

1.10.2017   SENICA, 9.00 - 14.30 hod.                             účastn.  SEN, HKL, HAM, TOP

8.10.2017   PARTIZÁNSKE, 9.30 - 15.00 hod.           účastn.  PAR, NIT-bieli, TRN, NMV

15.10.2017  LEVICE, 9.00 - 14.30 hod.                              účastn.  LEV, ZMO, RBA, SBA-modrí

29.10.2017   PARTIZÁNSKE, 9.30 - 15.00 hod.               účastn.  PAR, SBA-bieli, HBA, NIT-modrí

11.11.2017   TRENČÍN, 11.00-16.45 hod.                        účastn.  TRE, SBA-modrí, SKA, HAM

12.11.2017   NITRA , 10.00 - 15.30 hod.                       účastn.  NIT-modrí, ZMO, PIE, TOP

12.11.2017   SENICA, 9.00 - 14.30 hod.                          účastn.  SEN, HBA, NZA, SBA-bieli

19.11.2017   LEVICE, 9.00 - 14.30 hod.                           účastn.  LEV, TRN, PAR, NIT-bieli

3.12.2017    PARTIZÁNSKE, 9.30 - 15.00 hod.               účastn.  PAR, NIT-modrí, HAM,  PIE

10.12.2017  SKALICA, 9.30 - 15.00 hod.                 účastn.  SKA, NZA, SBA-modrí, RBA

17.12.2017   ZLATÉ MORAVCE, 8.45 - 14.00 hod.           účastn. ZMO, NMV, HKL, TOP

30.12.2017   TRNAVA,                                                     ZRUŠENÉ

14.1.2018    ZLATÉ MORAVCE                        účastn. ZMO, PIE, NIT - bieli, TRN

28.1.2018    HAMULIAKOVO , 12.00-17.15 hod.            účastn. HAM, SBA-bieli, SEN, NIT-modrí

28.1.2018    PARTIZÁNSKE, 9.30 - 15.00 hod.         účastn.  PAR, TOP, SKA, RBA

3.2.2018     TOPOĽČANY, 9.00 - 14.30 hod.                  účastn.  TOP, NMV, HKL, NIT-bieli

25.2.2018   TRNAVA, PSA Cup 12.00 - 17.30 hod.     účastn.  TRN, RBA, HBA, NIT

Orange minihokej tour 2018

18.2.2018    SENICA           8.30-18.00 hod.                  Sk.A:  SKA, SBA, NIT  

                                                                                           Sk.B:  PIE, TRE, HKL/SEN, TOP

4.3.2018     NOVÉ ZÁMKY, 11.00 - 18.00 hod.                Sk.A:  NZA, HBA, TRN 

                                                                                           Sk.B: PAR, LEV, RBA

 

3.ročník

15.10.2017  SENICA, 9.00 - 14.30 hod.                            účastn.  SEN, SKA, TOP, PIE

22.10.2017   PARTIZÁNSKE, 9.30 - 15.00 hod.              účastn.  PAR, SBA, HBA, TRE

29.10.2017  LEVICE, 9.00 - 14.30 hod.                 účastn.  LEV, NZA, NIT, RBA

29.10.2017  SENICA, 9.00 - 14.30 hod.                 účastn.  SEN, TRN, NMV, HAM

5.11.2017   PIEŠŤANY,  10.00 - 15.30 hod.                      účastn.  PIE, NIT, SKA, HBA

12.11.2017   PARTIZÁNSKE, 9.30 - 15.00 hod.               účastn.  PAR, LEV, RBA, TRE

12.11.2017    SLOVAN*, 9.00-14.30 hod.                           účastn. SBA, NMV, SKA, NZA  * zmena miesta

26.11.2017  LEVICE, 9.00 - 14.30 hod.                             účastn.  LEV, HAM, TRN, SEN

10.12.2017  TRENČÍN , 11.00 - 16.30 hod.                       účastn.  TRE, HBA, NIT, TOP

17.12.2017  PARTIZÁNSKE, 9.30 - 15.00 hod.               účastn.  PAR, TRN, PIE, SKA

7.1.2018 *   SKALICA, 10.00-15.30 hod.                        účastn.  SKA, LEV, SEN, NMV    *pozor zmena datumu

21.1.2018   TRNAVA, 12.00 - 17.30 hod.                         účastn.  TRN, TRE, SBA, RBA

4.2.2018     TOPOĽČANY, 13.00 - 18.15 hod.                  účastn.  TOP, HBA, HAM, NZA

17.2.2018    HAMULIAKOVO , 13.15-18.30 hod             účastn.  HAM, NMV, PIE, PAR

25.2.2018   PARTIZÁNSKE, 9.30 - 15.00 hod.                účastn.  PAR, RBA, TOP, SEN

 

18.3.2018 *  LEVICE, 9.00 - 14.30 hod.                            účastn.  LEV, SBA, TRE, SKA       *pozor zmena datumu

18.3.2018   PARTIZÁNSKE, 9.30 - 15.00 hod.                účastn.  PAR, NZA, NMV, PIE

25.3.2018   PIEŠŤANY, 9.00 - 14.30 hod.                       účastn.  PIE. RBA, PBY, TRN

 

Vyhľadávanie

© ZsZĽH 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode